Time is leaking

O sobie napiszę krótko
i skromnie
mam trzy metry
i silny jestem ogromnie.
Workingclass 2021 - workingclass@workingclass.info